Uchwała Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu o podjęciu „Akcji Protestacyjnej”

Poniżej zamieszczamy Uchwałę o podjęciu ” Akcji Protestacyjnej” Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu. Zwracamy się również z „Apelem” do Zarządów Okręgowych NSZZF i PW, Federacji ZZ Służb Mundurowych jak również Forum Związków Zawodowych o wsparcie działań protestacyjnych.