Uchwała Prezydium Zarządu Okręgowego w Poznaniu zmierzająca do powiadomienia odpowiednich organów o zgłaszanych nieprawidłowościach.

 

W związku z brakiem reakcji bezpośrednich przełożonych Prezydium Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Poznaniu jako kolejny krok podjęło uchwałę nr 1/2/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku. zmierzającą do powiadomienia odpowiednich organów o zgłaszanych nieprawidłowościach.

  Uchwała Nr 1/2/2013

 Prezydium Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Poznaniu

z dnia 25 lutego  2013 roku.

     Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu w związku z  brakiem reakcji na pisma przekazane za pośrednictwem Zarządu Głównego NSZZFIPW z dnia 14 września 2012 roku informujące Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o powzięciu informacji o nielegalnych kontaktach z osadzonymi, których dopuścił się Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu, podjął decyzję o powiadomieniu prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa oraz zaniechaniu czynności służbowych przez bezpośrednich przełożonych czyli   Dyrektora ZK Krzywaniec i Dyrektor OISW w Poznaniu, wyrażając tym samym  zdecydowany sprzeciw wobec stosowania tego rodzaju praktyk.

Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Poznaniu zwraca  się również  do Zarządu Głównego NSZZFiPW w Warszawie  oraz  wszystkich Zarządów Okręgowych NSZZ FiPW w kraju z prośbą o akcje solidarnościowe w formie określonej przez te Zarządy.

Za Prezydium

Zarządu Okręgowego NSZZF i PW

w Poznaniu

 

Przewodniczący

/-/Dariusz Grajczyński

 

  

Do wiadomości:

Zarząd Główny NSZZF i PW w Warszawie

Zarządy Okręgowe NSZZF i PW w całym kraju

——————————————————————————————————————–

Poniżej do pobrania  Uchwały Zarządu Okręgowego  nr 1/2/2013r oraz Zarządu Głównego 269-VII/2013

uchwała prezydium zo w poznaniu nr 1/2/2013

uchwala ZG 269-VII/2013