Ubezpieczenie Open Life ? ważny komunikat

UWAGA DOTYCZY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE W OPEN LIFE

KANCELARIA BROKERSKA INFORMUJE O WPROWADZENIU ;

Możliwości  przystąpienia do ubezpieczenia bez karencji także na czasową niezdolność do pracy potwierdzoną
zwolnieniem lekarskim l-4 dla nowo przystępujących od 01.10.2017 oraz 01.11.2017 pod warunkiem rezygnacji z dotychczasowego Ubezpieczyciela. Zniesienie karencji dotyczy funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz członków ich rodzin ( współmałżonków, partnerów życiowych, dorosłych dzieci ), także członkowie rodzin muszą zrezygnować z dotychczasowego Ubezpieczyciela Przystępujący składają oświadczenie woli o rezygnacji z dotychczasowego Ubezpieczyciela.Do wniosku o wypłatę świadczenia należy dołączyć zaświadczenie od poprzedniego Ubezpieczyciela potwierdzające okres ubezpieczenia oraz fakt rezygnacji, musi być zachowana ciągłość ubezpieczenia

Możliwości dokupienia wariantu Extra Ochrona, Wariantu Dziecko bez karencji oraz Wariantów dodatkowych NNW od 1.10.2017r. oraz 1.11.2017r. Jeżeli chodzi o składkę za NNW płacona jest za każdego ubezpieczonego np dwójka dzieci niepełnoletnich ? składka 2×3,50
W przypadku pakietu dziecko za wszystkie ubezpieczone dzieci niepełnoletnie składka wynosi 5,00 zł

Bez zmian pozostaje zasada przystąpienia do ubezpieczenia bez karencji dla nowo przyjmowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w okresie trzech miesięcy od rozpoczęcia służby lub pracy w SW