T. Krzemieński dla POLSAT NEWS

W programie informacyjnym POLSAT NEWS wystąpił dzisiaj ok. godz. 16:45 wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Tomasz Krzemieński.

Tematem wywiadu z wiceprzewodniczącym ZG NSZZ Policjantów była oczywiście decyzja Rady Ministrów o przyjęciu projektu ustawy zmniejszającej odpłatność za absencję chorobową ze 100 do 80%. Na pierwsze pytanie prowadzącej program dotyczące, jak związek ocenia tę decyzję, Tomasz Krzemieński odpowiedział, że „…stanowisko związku jest zdecydowanie negatywne. Podkreślił, że NSZZ Policjantów przedstawił w trybie konsultacji projektu zgodnie z ustawą o związkach zawodowych swoje stanowisko i nie otrzymał jak dotąd z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych żadnej odpowiedzi. Natomiast obiecane spotkanie z wiceministrem, na które związkowcy oczekiwali od kilku miesięcy odbyło się w tym samym dniu, w którym projekt był postawiony na Radzie Ministrów, czyli wczoraj. Jak się okazało podczas spotkania wiceminister nie wiedział nawet dokładnie, która wersja projektu została przez MSW przedstawiona na posiedzeniu Rady Ministrów…”

Odpowiadając na kolejne pytania Tomasz Krzemieński podkreślił, iż projekt ustawy został oparty na fałszywych przesłankach (co udowodniono ponad wszelką wątpliwość), jakoby absencja w służbach mundurowych była wyższa, niż w ZUS. Tymczasem jest na odwrót, lecz ten zabieg propagandowy MSW oparty na nieprawdziwych danych nadal jest dyskontowany przez media.

Na sugestię prowadzącej, że chodzi o zrównanie wszystkich zatrudnionych i dostosowanie służb mundurowych do ustaleń obowiązujących w Kodeksie pracy, wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów podniósł sprawę bezpłatnych godzin nadliczbowych oraz służb w dni wolne od pracy, niedziele i święta. „…Skoro, rząd chce zrównać warunki służby z warunkami pracy, to dlaczego chce to robić tylko w odniesieniu do zwolnień lekarskich? Pracownicy przecież korzystają z płatnych nadgodzin i gratyfikacji za pracę w dni ustawowo wolne, niedziele i święta…”

Tomasz Krzemieński odniósł się także do obniżenia zasiłku chorobowego w przypadku infekcji i przeziębień, na jakie policjant narażony jest w czasie służby w trudnych warunkach pogodowych, gdy tymczasem 100 – procentowo płatne L-4 będzie wyłącznie za absencję i wypadki związane ze służbą.

Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów jako bardzo wątpliwe uznał założone w projekcie oszczędności, jakie miałoby przynieść obniżenie płatności za L-4 do 80%. Stwierdził również, iż Związek nie ma pewności, że nawet, jeśli jakieś oszczędności powstaną, to trafią one na fundusz nagród dla policjantów zastępujących chorych kolegów, jak to obiecuje się w projekcie. „…W ostatnich latach mieliśmy wielokrotnie do czynienia z przekazywaniem środków finansowych należnych policjantom na utrzymanie infrastruktury Policji…”

Na podstawie przekazu POLSAT NEWS