Szkolenie wraz z posiedzeniem Zarządu Okręgowego w Poznaniu

W dniach 6-8  grudnia 2017 w Ośrodku Szkoleniowym Wisła  odbyło się szkolenie dla członków Zarządu Okręgowego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej NSZZ FiPW w Poznaniu wraz z posiedzeniem Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Poznaniu.

Szkolenie prowadził przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Poznaniu  kol. Szymon Jaś  oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Poznaniu  kol. Michał Dworacki  oraz Skarbnik Zarządu Głównego NSZZF i PW Bolesław Groński. Przedstawiono wytyczne zwoływania konferencji i zebrania, obowiązki komisji w tym zakresie, uwarunkowania statutowe terenowych komisji rewizyjnych, praktyka przeprowadzania kontroli przez komisje rewizyjne, podstawy wydatkowania środków finansowych Związku w oparciu o Statut. Omówiono przychody, rozchody i dokumentowanie środków finansowych w zarządach okręgowych i terenowych, kwoty wolne od opodatkowania, majątek Związku, sporządzanie uchwał będących podstawą wydatkowania środków finansowych, rozliczanie i składanie zeznań do właściwych instytucji. Zaplanowano również cykl kolejnych szkoleń w powyższej tematyce, w której udział wezmą przedstawiciele Terenowych Komisji Rewizyjnych oraz Zarządów Terenowych.

Sponsorem szkolenia było