Szkolenie NSZZF i PW Sucha 13-17 paĽdziernika 2014 roku

W dniach 13-17.10.2014 Roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej odbyło się szkolenie aktywu związkowego dla pięciu okręgów ? Szczecińskiego, Koszalińskiego, Gdańskiego, Bydgoskiego i Poznańskiego. W szkoleniu tym uczestniczyło 50 członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Sponsorem strategicznym szkolenia było PZU

pzu

Szkolnenie podzielone zostało na bloki tematyczne i tak

Blok prowadzony przez koleżankę Małgorzatę Michalską dotyczył zagadnień takich jak:

– STRES, jako zjawisko psychologiczne,

– STRES w pracy SW- prezentacja,

– Jak radzić sobie ze stresem zawodowym.

Tematyczny zakres zagadnień prawnych  takich  jak:

– związki zawodowe  na rynku pracy,

– podstawy prawne współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi,

– spory zbiorowe

– charakter prawny negocjacji ze związkami zawodowymi

– prawne podstawy zakończenia negocjacji

Wykłady na powyższe tematy prowadziła Pani mecenas Karolina Komarowska-Boberska. W trakcie tych zajęć odbyły się również praktyczne ćwiczenia pt. spór zbiorowy, negocjacje oraz mediacje, które prowadziła trenerka z Psychologicznego Ośrodka Badań i Szkoleń.

Paweł Altwasser poprowadził blok dotyczący zagadnień związanych ze Statutem NSZZF i PW, stosowania zapisu Statutu w działalności związkowej. Jak również omówił wybrane elementy z Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku. Skupiając się na takich zagadnieniach jak:

– wypadek w służbie,

– grupy inwalidzkie,

– komisje lekarskie,

Kolega Paweł omówił również Projekt Ustawy o Komisjach Lekarskich.

Sprawy dotyczące finansów jak również prawidłowego ich prowadzenia w poszczególnych zarządach omówiła Przewodnicząca Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Opolu Danuta Malkusz.

Odbyło się też krótkie spotkanie z Przedstawicielami CZSW z Panem Zastępcą Dyrektora Biura Kadr          i Szkolenia ppłk Tomaszem Raczykiem .  Na spotkaniu tym poruszono kwestie dotyczące funkcjonariuszy a mianowicie:

– rozliczanie czasu służby zgodnie z Rozdziałem 14 Ustawy o Służbie Więziennej,

– awansowanie funkcjonariuszy na stopniach i stanowiskach,

– zasad kierowanie na szkoły podoficerskie, chorążackie oraz na pierwszy stopień oficerski, kryteria,

– w związku z częstymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi właściwego funkcjonowania omówiono Zarządzenie Dyrektora Generalnego SW nr 32/2013 dotyczące mobbingu, dyskryminacji i molestowania ? do wyjaśnienia kwestii odnośnie tych zagadnień został oddelegowany Pan ppłk Marian Bieniek

Do ostatniego tematu został jako

Dalsza część obejmowała szkolenie z zakresu ubezpieczeń funkcjonujących w służbie, zmiany w tym zakresie. Omawiającymi tematy ubezpieczeń byli przedstawiciele brokerów ubezpieczeniowych ?Mentor S.A? oraz ?King Broker?.

Podsumowania szkolenia dokonał Przewodniczący Zarządu Głównego Czesław Tuła.

Szkolenie to było zakończeniem całorocznego cyku szkoleń dla aktywu związkowego, jaki został zorganizowany przez Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.