Szefowie central związkowych u Prezydenta

W czwartek, 30 paĽdziernika 2013 r. przewodniczący central Związkowych: NSZZ „Solidarność, OPZZZ i Forum Związków Zawodowych, będą gośćmi Kancelarii Prezydenta. Rozmowy mają dotyczyć dialogu społecznego w Polsce.

Prezydent RP razem z przedstawicielami trzech reprezentatywnych centrali związkowych zaprosił także szefów reprezentatywnych organizacji pracodawców.

?Inicjatywę Prezydenta uznajemy za następstwo deklaracji złożonej podczas zorganizowanej w Warszawie w dniu 10 paĽdziernika 2013 r. konferencji pt. ?Dialog społeczny w Polsce ? konieczne nowe otwarcie?, przez ministra w Kancelarii Prezydenta Pana Jana Lityńskiego? – stwierdził Tadeusz Chwałka.
Minister Lityński wyraził wówczas przekonanie, że Prezydent może być pośrednikiem między partnerami zasiadającymi w Trójstronnej Komisji w kwestii rozmów o nowej formule dialogu oraz zasadach funkcjonowania jego instytucji w naszym kraju.
Po konferencji, trzy centrale związkowe przygotowały wstępny projekt zmian w organizacji i kompetencjach Trójstronnej Komisji, który ? po ostatecznym opracowaniu ? zamierzają przedłożyć do dyskusji organizacjom pracodawców.
Jednocześnie, Forum Związków Zawodowych deklarowało gotowość do rozmów na temat ?nowego otwarcia? w dialogu zarówno z pracodawcami, jaki i z rządem oraz Prezydentem.

Związki zawodowe podkreślały to również podczas pikiety i konferencji prasowej zorganizowanych 24 paĽdziernika w Warszawie pod CPS ?Dialog? i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
?Każda propozycja rozmów, złożona w duchu dialogu i mogąca zbliżyć nas do porozumienia co do jego naprawy, jest cenna i przyjmujemy ją z zadowoleniem. Dlatego w najbliższą środę będę obecny w Kancelarii Prezydenta? – powiedział Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka.

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5711:przewodniczcy-fzz-przyj-zaproszenie-prezydenta-na-spotkanie-ws-rozmow-i-przyszoci-dialogu-w-polsce&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12