¦więto Służby Więziennej 24 luty 2014 – Poznań

Z okazji obchodów święta naszej w dniu 24 lutego 2014 roku odbyły się w Okręgu Poznańskim uroczyste obchody na które funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej zapraszali wspolnie Dyrektor Okregowy OISW w Poznaniu Grzegorz Fedorowicz i Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Poznaniu Dariusz Grajczyński .

¦więto Służby Więziennej obchodzone w Poznaniu rozpoczęło się Mszą ¦więtą, sprawowaną w intencji funkcjonariuszy i pracowników. Następnie, w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki miała miejsce uroczysta akademia podczas której wręczone zostały odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom okręgu poznańskiego. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, wojewoda wielkopolski i lubuski przedstawiciele służb mundurowych i środowisk naukowych , przedstawiciele zarządu okręgowego NSZZFiPW w Poznaniu , licznie zaproszeni przedstawiciele organizacji związkowych NSZZ Policjantów , Straży Pożarnej , Straży Granicznej , Forum Związków Zawodowych , Międzynarodowej Organizacji Policjantów IPA oraz  zaproszeni goście.

W imieniu Zarządu Głównego oraz  Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Dariusz Grajczyński złożył wszystkim więziennikom życzenia sukcesów w służbie i pracy oraz życiu osobistym.

W trakcie uroczystości które po raz pierwszy w historii naszego okręgu strona służbowa organizowała wspólnie ze stroną związkowa   Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Poznaniu  Dariusz Grajczyński powiedział:

„Związek zawodowy pamięta o Was nie tylko w czasie świątecznych uroczystości . Bronimy uprawnień zarówno członków związku , ale jak wykazały przykłady ostatnich lat i miesięcy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa.

Swoimi działaniami dowiedliśmy , że związek nie tylko stawał na pierwszej linii w obronie naszych wspólnych uprawnień , ale wielokrotnie inicjował działania , których celem była poprawa warunków pełnienia służby i pracy w więziennictwie .

Odnosimy wrażenie iż postawa taka spotkała się ze zrozumieniem i akceptacją kierownictwa naszej służby , czego przykładem jest wspólna organizacja i udział strony służbowej oraz związkowej w centralnych obchodach ¦więta Służby które odbyły się 7-mego  i 9 -tego lutego w Warszawie  .

Z inicjatywy Związków spotkaliśmy się 9-tego lutego w miejscu mającym symboliczne znaczenie dla każdego patriotycznie ukształtowanego obywatela Rzeczypospolitej Polski , a dla formacji mundurowej jaka jesteśmy , miejscem jedynym i wyjątkowym by nie powiedzieć świętym ? przy grobie Nieznanego Żołnierza .

Po raz pierwszy wspólnie złożyliśmy wieńce na płycie Grobu oraz pod pomnikiem pierwszego przywódcy współczesnego Państwa polskiego i współtwórcy instytucji więziennictwa w niepodległej Polsce ? marszałka Józefa Piłsudskiego.

W każdej rodzinie dobrym zwyczajem jest , aby przy okazji świątecznych spotkań nie poruszać tematów trudnych . Musimy mieć jednak świadomość , że nie wszystkie relacje między stroną służbowa , a Związkiem Zawodowym mają wyłącznie pozytywny wymiar. Istnieją problemy niejednokrotnie wymagające rozwiązania poprzez podjęcie trudnych decyzji .

W okręgu poznańskim wypracowaliśmy wspólnie ze strona służbowa prawidłowe wzorce współpracy z kierownictwem służby na poziomie Inspektoratu. Wzorce oparte na rozmowach dialogu i obustronnej gotowości do uznania racji drugiej strony.  Naturalna różnica zdań jaka występuje pomiędzy dwiema stronami powinna być osią dialogu a nie konfrontacji.

Wspólnie stoimy na straży wartości dla wszystkich nadrzędnych ? tą wartością jest  służba dla ojczyzny , tą wartością jest dobro służby i ludzi którzy ją tworzą.

Na sztandarach naszej służby widnieją napisy BÓG HONOR OJCZYNA , nie wszyscy rozumieją to przesłanie , przesłanie służby dla ojczyzny ,  nie pracy.

W dniu obchodów ¦więta Służby Więziennej pamiętajmy , szanujmy się wzajemnie a wtedy będą szanować nas inni .

Związek zawodowy w czasach niestabilności  i przemian  jest jedyną  nadzieją funkcjonariuszy” .

Dziękuje Państwu za uwagę.