Strażnicy dostaną podwyżki i nową broń, więĽniowie mogą liczyć na remont

Zakup nowego uzbrojenia, sprzętu specjalnego i pojazdów, remonty i przebudowy więzień, modernizację systemów informatycznych i łączności oraz podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników ? przewiduje projekt Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020.

Na realizację programu mają być przeznaczone w sumie ponad 2 mld zł. Jego celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych przez ich doposażenie w odpowiedni sprzęt oraz poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych więziennictwa ? napisano w uzasadnieniu projektu na stronach legislacyjnych rządu……..

Ľródło: http://www.tvp.info/27483929/straznicy-dostana-podwyzki-i-nowa-bron-wiezniowie-moga-liczyc-na-remont

tvp_info_2_2_1