Stanowisko Ministra Sprawiedliwości wobec zgłoszonych uwag do Rozporządzenia w sprawie nagród i zapomóg funkcjonariuszy Służby Więziennej

Poniżej zamieszczamy Stanowisko Ministra Sprawiedliwości wobec zgłoszonych  uwag do Rozporządzenia w sprawie nagród i zapomóg funkcjonariuszy Służby Więziennej.