Stanowisko FZZ ws. inicjatywy wprowadzenia pluralizmu związkowego w Służbie Więziennej

(…) Forum Związków Zawodowych z oburzeniem przyjęło informacje o działaniach podejmowanych przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w zakresie prób złamania zasady monizmu związkowego w Służbie Więziennej. W naszej ocenie tego typu propozycje są sprzeczne z fundamentalną zasadą niezależności i samorządności organizacji związkowych oraz w sposób oczywisty szkodzą środowisku nie tylko Służby Więziennej, ale wszystkich Mundurowych (…)

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
Dorota Gardias

Stanowisko w załączniku.