Spotkanie z Posłami – Debata – Poznań 16.06.2011r

Spotkanie z Posłami ziemi wielkopolskiej 16 czerwca 2011         W dniu 16 czerwca br. na terenie Aresztu ¦ledczego w Poznaniu odbyła się Debata zorganizowana przez Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Poznaniu z posłami z terenu woj.wielkopolskiego. Naszymi gośćmi byli Pani Poseł Krystyna Łybacka SLD ,Pan Poseł Waldi Dzikowski (przewodniczący klubu parlamentarnego PO) oboje uczestniczący w pracach Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji , Pani Poseł Agnieszka Kozłowska – Rajewicz PO Sejmowa Komisja Zdrowia oraz przedstawiciel Biura Poselskiego Posła Andrzeja Grzyba z PSL. Uczesniczyli również zaproszeni przez nas goście z Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych , Marek Garniewicz NSZZ Pracowników Pożarnictwa , Dariusz Zak NSZZ Policjantów , Zarząd Głowny NSZZFiPW reprezentował kol.Dariusz Kabza.

  Podczas debaty poruszono tematy związane z racjonalizacją kosztów funkcjonowania więziennictwa m.in. zasad działania więziennej służby zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych wskazując kierunki i mozliwości uzyskania oszczędności w świadczeniach dla osadzonych na tle uporczywych cięć finansowych dotyczacych funkcjonariuszy. Zaprezentowano posłom otrzymaną od Pani Poseł Krystyny Łybackiej sporządzoną  przez Biuro Analiz Sejmowych , opinię opartą na analizie rozwiązań opeki medycznej dla osadzonych , obowiazujących w systemach penitencjarnych innych państw europejskich .

Poruszono również kwestie nieuzasadnionej skargowości osadzonych i związanym z tym wzrostem kosztów ponoszonych przez skarb państwa.
Rozwinięto szeroką dyskusję na temat stale obniżającego się poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy związanego ze wzrostem ilości naopaści w służbie i poza nią. Podano wiele przykładów braku pomocy ze strony organów państwowych , braku rozwiazań prawnych oraz pobłażliwści prowadzącej do utraty zaufania społecznego. Strona  związkowa wyraziła głęboki niepokój coraz wyraĽniejszą dysproporcją między staraniami decydentów o zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym a funkcjonariuszom. Praktyka coraz częściej wskazuje na nieuzasadnioną i przesadną troskę o ochronę osadzonych kosztem bezpieczeństwa funkcjonariuszy.

Związkowcy przedstawili szereg wątpliwości co do zakresu i kierunku określanego jako „reforma” zmian w funkcjonowaniu więziennictwa. Jako jedną z przyczyn wskazaliśmy brak rzeczywistych przyczyn konsultacji społecznych w procesie konstruowania Ustawy o Służbie Więziennej.
      Na zakończenie spotkania strony wyraziły gotowość kontynuowania dialogu w postaci debaty w gronie poszerzonym o przedstawicieli NSZZFiPW z innych Okręgów i Zarząd Główny jako Ľródło rzetelnego przekazu informacji oraz Sekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialnego za więziennictwo w terminie ustalonym po jesiennych wyborach.

 

Spotkanie z Posłami ziemi wielkopolskiej 16 czerwca 2011Spotkanie z Posłami ziemi wielkopolskiej 16 czerwca 2011Spotkanie z Posłami ziemi wielkopolskiej 16 czerwca 2011Spotkanie z Posłami ziemi wielkopolskiej 16 czerwca 2011Spotkanie z Posłami ziemi wielkopolskiej 16 czerwca 2011