Spotkanie związkowców wielkopolskiej Federacji

W dniu 14 lutego członkowie wielkopolskich organizacji związkowych służb mundurowych oraz zaproszony przewodniczący lubuskiej federacji zzsm, spotkali się na terenie Aresztu ¦ledczego w Poznaniu przy ul Młyńskiej. Tematyka zebrania oscylowała wokół bieżących spraw nurtujących środowiska mundurowe w naszym regionie. Gospodarzem spotkania był kol. Dariusz Grajczyński z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Zebrani wyrazili swój niepokój w związku z brakiem właściwego dialogu społecznego podczas procedowania zmian w ustawach pragmatycznych, które mają na celu ograniczenie uposażenia funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Zdaniem zebranych wśród wielkopolskich mundurowych narasta ponownie poziom frustracji spowodowanej poczuciem niedorzeczności rządowego projektu wobec wzrastającego poziomu zagrożenia utratą zdrowia, spowodowanego m.in. zwiększeniem ilości i skali zagrożeń spotykanych w służbie. Skutkiem takiej działalności najwyższych władz może być kolejna fala protestów mundurowych oraz odejście ?do cywila? najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy.

Obradujący wyrazili również swoje refleksje na temat funkcjonowania Federacji na szczeblu centralnym. Zdaniem zebranych najważniejszą sprawą w obecnej chwili jest taka działalność Federacji, która przyczyni się do zwarcia szeregów mundurowych w celu poprawy warunków pełnienia służby we wszystkich formacjach. Obecna struktura Federacji jest do tych celów aż nadto wystarczająca. Sprawy organizacyjne i kompetencyjne nie mogą przesłonić nadrzędnej idei funkcjonowania Federacji – niezależnie od demokratycznych zmian w krajowych zarządach organizacji członkowskich.

Kolejną sprawą omawianą podczas spotkania była analiza poziomu dialogu społecznego pomiędzy naszymi przełożonymi a organizacjami związkowymi na szczeblu Wielkopolski.

Omówiono następujące tematy i podjęto stanowiska w sprawach:

  • funkcjonowania Federacji na szczeblu centralnym,
  • ustawy o L-4 i Komisjach Lekarskich,
  • dialogu na szczeblu PSP KWP w Poznaniu,
  • Turnieju Piłki Halowej w WOSIR Drzonków,
  • funkcjonowania strony internetowej WFZZSM

Komunikaty i stanowiska wielkopolskiej Federacji zostaną opublikowana w najbliższym czasie.