Spotkanie założycielskie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

28 paĽdziernika 2014? odbyło się spotkanie założycielskie ?Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

Poniżej publikujemy Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 28 paĽdziernika 2014? oraz Informację z posiedzenia FZZSM w dniu 22 paĽdziernika 2014?