Spotkanie Prezydenta RP z centralami związkowymi i pracodawcami

Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się w środę z przedstawicielami central związkowych i organizacji pracodawców reprezentowanych w Komisji Trójstronnej. Tematem rozmowy był dialog społeczny.

Jak informuje portal prezydent.pl w spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka; Przewodniczący NSZZ ?Solidarność? Piotr Duda; Przewodniczący OPZZ Jan Guz; Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik; Prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz; Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski ; Przewodniczący Konwentu Business Centre Club Wojciech Warski.
Kancelarię Prezydenta reprezentowali Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Rybicki, Sekretarz Stanu w KPRP Irena Wóycicka i szef Gabinetu Prezydenta Paweł Lisiewicz.
Minister Sławomir Rybicki powiedział na briefingu po spotkaniu, że zaproszenie do rozmów było wystosowane przez Kancelarię Prezydenta z prośbą, aby wspólnie się zastanowić, czy w Polsce możliwy jest dialog społeczny, a jeżeli tak, to czy w obecne, czy w nowej formule.
– Konkluzją spotkania było wspólne stanowisko związków zawodowych i pracodawców, że niezwłocznie przystąpią wspólnie do rozmów o tym, jakie taka formuła mogłaby mieć zastosowanie i jakie miałby mieć ramy ? dodał Zastępca Szefa KPRP.

Jak podkreśliła minister Irena Wóycicka, Prezydent RP uważa, że dialog społeczny jest bardzo ważną instytucją w Polsce, a zaprzestanie jego działania od czerwca tego roku, kiedy związki zawodowe wystąpiły z Komisji Trójstronnej może rodzić różne niedobre konsekwencje dla ładu społecznego w Polsce.
– Dlatego prezydent zaprosił organizacje pracodawców i centrale związkowe reprezentowane w Komisji Trójstronnej, aby się wspólnie zastanowić jak rozwiązać ten problem ? zaznaczyła.
Irena Wóycicka relacjonowała, że wszyscy uczestnicy spotkania wyraĽnie podkreślali, że formuła dialogu społecznego usankcjonowana ustawą o Komisji Trójstronnej wiele lat temu przeżyła się i przestała być adekwatna dla współczesnych problemów.

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2712,spotkanie-z-centralami-zwiazkowymi-i-pracodawcami.html

Relację ze spotkania w Kancelarii Prezydenta zamieszcza także Forum ZZ na swojej stronie:

(…) Przewodniczący Forum Związków Zawodowych w dniu 30 paĽdziernika 2013 roku wziął udział w spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP na temat przyszłości dialogu społecznego w Polsce. W spotkaniu udział wzięli udział liderzy trzech reprezentatywnych central związkowych FZZ, NSZZ „S” i OPZZ oraz organziacji pracodawców.
Tadeusz Chwałka mówił, że dialog w Polsce uległ wyczerpaniu. Związki zawodowe przedstawiły propozycje zmian zarówno w kwestii organizacji i kompetencji TK jak i np. Funduszu Pracy czy Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych. Spotkanie u Prezydenta Tadeusz Chwałka ocenił jako inicjatywę, zmiarzającą do stworzenia szansy do rozmów nt. przyszłości dialogu, związków z pracodawcami oraz stroną rządową. Prezydent zaproponował organizację semianrium, które, w opinii szefa Forum, w zasadzie już się odbyło w formie konferencji z 10 paĽdziernika 2013 r., zorganizowanej przez trzy reprezentwtywne centrale związkowe. Jej efektem są właśnie przedstawione Prezydentowi propozycje zmian w dialogu. Nie wykluczył dalszych rozmów na ten temat z udziałem pozostałych uczestników TK.
Pracodawcy przychylili się do opinii związków o konieczności „nowego otwarcia” dialogu społecznego w Polsce. Przyznali, że regulujące go przepisy mogą być już w wielu punktach przestarzałe, niedostosowane do obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce.
Spotkanie z pracodawcami, a także stroną rządową mogłoby się obdbyć około połowy listopada, po ich ustosunkowaniu się do propozycji związkowych (…)
Wspólne propozycje zmian w dialogu społecznym podpisane przez przewodniczących trzech reprezentatywnych central związkowych w załączeniu – Pobierz pdf
AG

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5715:przewodniczcy-fzz-u-prezydenta-rp&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12