Spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZF i PW z Panem Patrykiem Jakim Sekretarzem Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości

W dniu 30 grudnia 2015 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego z Panem Patrykiem Jakim Sekretarzem Stanu w Majsterstwie odpowiedzialnym za Służbę Więzienną.

Zarząd Główny reprezentowali Przewodniczący Czesław Tuła oraz Dariusz Mieczyński członek Zarządu Głównego w spotkaniu również uczestniczył Pan ppłk Zbigniew Białek Zastępca Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Spotkanie dotyczyło skierowanego do Pana Ministra Sprawiedliwości pisma wraz z uchwałą Zarządu Głównego nr 229 ? VIII/2015 dotyczącą spowodowania przeliczenia z urzędu wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej czasu służby zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi przez ustawodawcę zamieszczone w rozdziale 14 Ustawy o Służbie Więziennej od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Pan Minister poprosił obie strony o przedstawienie problemu zwianego z treścią uchwały  gdyż od niedawna pełni funkcje osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie Służby Więziennej a każdy związany z funkcjonowaniem naszej formacji  jest dla niego bardzo ważny. Przedstawiciele Związku zawodowego wyjaśnili Panu Ministrowi powód podjęcia uchwały wraz z podaniem przykładów niewłaściwego zastosowania ustawy w latach poprzednich. Pan Minister ze względu na pilne sprawy służbowe poprosił obecnych o kolejne robocze spotkanie w tej sprawie po nowym roku gdyż musi się zapoznać z dokumentacją dotycząca tego zagadnienia.

Na koniec Pan Minister skierował na ręce Przewodniczącego życzenia z okazji zbliżającego się 2016 roku dla wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej oraz  ich rodzin. Zdrowia wytrwałości oraz samych sukcesów w codziennej służbie jak również życiu osobistym.