Spotkanie Przedstawicieli NSZZF i PW z Panem Dyrektorem Generalnym SW

W dniu 5 lutego 2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z Panem Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej płk Jackiem Kitlińskim.

NSZZF i PW reprezentował Przewodniczący Zarządu Głównego Czesław Tuła oraz Dariusz Mieczyński Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego w Poznaniu. Na początku spotkania na ręce Pana Dyrektora Przewodniczący złożył list gratulacyjny w związku z powołaniem Pana pułkownika  na stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Pan Dyrektor podziękował za list oraz spotkanie z przedstawicielami NSZZF i PW w trakcie, którego zadeklarował współprace ze związkiem zawodowym na każdej płaszczyĽnie jego działania gdyż jak to określił naszym wspólnym celem jest dobro funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Przewodniczący Czesław Tuła z zadowoleniem przyjął słowa Pana Dyrektora jak również zadeklarował współpracę ze stroną służbową oraz pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów nurtujących funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Poinformował również Pana Dyrektora, że obecnie związek zmierza do rozwiązań prawnych mających na celu poprawę warunków płacowych i bytowych Służby Więziennej pod egidą całej Federacji ZZSM. Spotkanie podsumowano pamiątkowym zdjęciem, obydwie strony ustaliły również, iż w niedługim czasie odbędzie kolejne tym razem dłuższe spotkanie, na którym zostaną poruszone wszystkie tematy, jakie nie padły podczas tej wizyty.