Spotkanie przedstawicieli FZZSM w MSW

28 stycznia 2014′ w siedzibie MSW odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z reprezentantami związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Poniżej komunikat Federacji ZZSM ze spotkania.