Spotkanie FZZSM z ministrem Sienkiewiczem

19 lipca 2013′ w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem.

Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem przebiegało zgodnie z poniższą agendą. NSZZF i PW reprezentowali koledzy  Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego  Zbyszek Głodowski, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Jarosław Szyszka.