Spotanie Lokalne Centrum Informacji Wielkopolska przy ZW Forum Zwiazków Zawodowych

Poseł Krystyna Łybacka i przedstawiciele NSZZFiPW Poznań podczas CAFE FORUMPo raz kolejny w Maltańskim Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym w Poznaniu w ramach CAFE FORUM odbyło się spotkanie organizacji związkowych zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych. W spotkaniu uczestniczyła zaproszona przez organizatorów Pani Posłanka Krystyna Łybacka z klubu parlamentarnego SLD.

Na wstępie po powitaniu przybyłych gości , przedstawiono główne założenia Lokalnego Centru Informacji Wielkopolska .
Dyskutowano w tematach ?Realizacji Obowiązków Pracodawcy w Zakresie BHP pod Presją Oszczędności Budżetowych ? . W trakcie dyskusji związkowcy z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu zwrócili uwagę na sytuację w jednostkach penitencjarnych po likwidacji komisji BHP które na skutek wejścia w ubiegłym roku nowej ustawy o Służbie Więziennej przestały funkcjonować . Nowe zapisy ustawowe i wyłączenia niektórych zapisów kodeksu pracy spowodowały , że komisje takie straciły rację bytu natomiast jedyną możliwością oddziaływania na pracodawcę w zakresie BHP jest powołanie społecznego inspektora pracy . Powołanie na to stanowisko zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy spoczywa na organizacji związkowej . Związkowcy Służby Więziennej zainteresowani wyborem SIP otrzymali deklaracje pomocy oraz liczne materiały pomocne do wyborów Społecznego Inspektora pracy zarówno z Forum Związków Zawodowych jak i od kolegów związkowców z NSZZ Policjantów oraz NSZZ Pracowników Pożarnictwa .
Po krótkiej przerwie podjęto dyskusję w kolejnym temacie tj. ?Przeciwdziałanie Dyskryminacji i Mobbingowi jako Gwarancja Prawidłowego Kształtowania Warunków Pracy? Na zakończenie spotkania dyskutowano z Panią Posłanką Krystyną Łybacką o projekcie zmian związanych z realizacją ustawy budżetowej .
Związkowcy ze Służby Więziennej zwrócili uwagę iż jako jedynej służbie mundurowej Rząd zamierza zmienić zapisy ustawy dotyczące zwrotu kosztów dojazdu z miejscowości pobliskiej . Kuriozum tej decyzji zwiększa fakt że do dnia dzisiejszego zapisy zawarte w ustawie o Służbie Więziennej nie są realizowane a funkcjonariusze swoje racje muszą udowadniać w Sądach Pracy . Po raz kolejny strona rządowa daje znak jakim szacunkiem i z jaką powagą traktuje funkcjonariuszy naszej formacji . Podkreślano że kolejny raz oszczędności egzekwuje się na służbie a nasi podopieczni osadzeni są nietykalni . Jako przykład podano nie płacenie abonamentu radiowo telewizyjnego i nadmierną opiekuńczość państw a w temacie skargowości i opieki zdrowotnej .
Pani Posłanka zadeklarowała pomoc w w/w kwestiach , podziękowała za zaproszenie i wyraziła pełne poparcie dotyczące działania Forum Związków Zawodowych.

Spotkanie związkowców z Panią Poseł Krystyną Łybacką w ramach Cefe ForumSpotkanie związkowców z Panią Poseł Krystyną Łybacką w ramach Cefe Forum