Senat przyjął ustawę o L-4

Senat w niedawno zakończonym głosowaniu przyjął jednak ustawę o zwolnieniach lekarskich służb mundurowych.

W drugim dniu obrad, 20 lutego o godz. 20.33 Senat RP uchwalił bez poprawek ustawę o ?L-4?. W głosowaniu wzięło udział 76 Senatorów, za przyjęciem było 51, przeciw ? 25, żaden Senator nie wstrzymał się od głosu.

Rekomendacja Senackiej Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji o odrzucenie ustawy w całości, o której informowaliśmy na stronie, zyskała poparcie 28 senatorów, przeciw było 48.
Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta RP.
Zestawienie jak głosowali poszczególni senatorowie zamieścimy jutro.

Retransmisja posiedzenia Senatu