Rząd przyjął założenia budżetowe

Podstawą do opracowania przyszłorocznego budżetu będzie wzrost PKB w 2019 roku o 3,8 procent oraz inflacja w wysokości 2,3 procent – zdecydował rząd. Założono wzrost płac w budżetówce o 2,3 procent, ale automatycznej podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich nie będzie.

Centrum Informacyjne Rządu podało, że rząd przyjął propozycje zaproponowane przez resort finansów.

Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2019 r. przyjęto, że dynamika realna PKB wyniesie 3,8 proc.; średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3 proc.; przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrośnie o 5,6 proc; dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 6,1 proc.

Rząd założył także, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniesie 10 mln 709 tys. etatów; stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,6 proc.; przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – 559 tys. etatów.

Przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0 proc. w ujęciu nominalnym, co oznacza, że wynagrodzenia w 2019 r. nie będą automatycznie waloryzowane czytaj więcej…

źródło: https://tvn24bis.pl/