Rząd przyjął nowelizację budżetu

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. ? poinformował wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Zmiana ustawy jest konieczna, gdyż w państwowej kasie zabraknie ok. 24 mld zł. Kwota ta ma zostać pokryta dzięki zwiększeniu deficytu o 16 mld zł oraz zmniejszeniu wydatków o ok. 8,5 mld zł.

Plany zmiany budżetu państwa z powodu mniejszych niż zakładano dochodów, jakie odnotowano w pierwszym półroczu 2013 r. rząd przedstawił w połowie lipca.

Drogę do zwiększenia deficytu otworzyła rządowi nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która przewiduje zawieszenie do końca roku sankcji nakładanych na finanse publiczne po przekroczeniu tzw. pierwszego progu ostrożnościowego, gdy relacja długu publicznego do PKB przekracza 50 proc.

Obecnie w takiej sytuacji rząd nie może uchwalać projektu budżetu na kolejny rok, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu byłaby wyższa, niż w roku poprzednim.

Rząd zamierza podnieść za pomocą nowelizacji budżetu tegoroczny deficyt z 35,6 mld zł do ponad 51 mld, ale na koniec 2012 r. relacja długu do PKB wynosiła 52,7 proc. i dlatego, bez zmiany ustawy, zwiększenie deficytu do takiego poziomu nie było by możliwe.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych podpisana w poniedziałek przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

W ustawie budżetowej na 2013 r. dochody oszacowano na 299 mld 385,3 mln zł, a maksymalne wydatki miały sięgnąć 334 mld 950,8 mln zł. Budżet skonstruowano przy założeniu wzrostu PKB o 2,2 proc. i inflacji średniorocznej 2,7 proc. Obecnie resort finansów oczekuje, że tempo wzrostu gospodarczego wyniesie 1,5 proc., a inflacja średnioroczna 1,6 proc.

http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/ministrowie-przyjeli-nowelizacje-budzetu/12152444