Rząd przygotuje wykaz chorób zawodowych

Rząd przygotuje wykaz chorób zawodowych, które ? w razie ich wystąpienia ? gwarantują mundurowym otrzymanie pełnego uposażenia za czas nieobecności na służbie – pisze Bożena Wiktorowska w artykule zatytułowanym: „Kiedy policjant otrzyma 100 proc. uposażenia za czas choroby?”

(…) Takie rozwiązanie wprowadza uchwalona przez Sejm ustawa z 21 lutego 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.Funkcjonariusze poszkodowani w czasie pełnienia obowiązków będą mieli prawo do jednorazowego odszkodowania w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Jeśli stan takiej osoby się pogorszy, wysokość świadczenia może ulec zmianie. Może być ono zwiększone o kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeśli mundurowy na skutek choroby został uznany za niezdolnego do służby (ze znacznym ograniczeniem sprawności organizmu lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji). (…)

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/779656,kiedy-policjant-otrzyma-100-proc-uposazenia-za-czas-choroby.html