Ruszyła akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy

Związki zawodowe wchodzące w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych rozpoczęły akcję zbiórki składania podpisów i udzielenia poparcia projektowi ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

Projekt przygotował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wyłoniony przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, o którego pracach informowaliśmy na naszej stronie. Do Sejmu projekt ma trafić jako obywatelski. W poniedziałek 1 grudnia 2014? ruszyła akcja zbierania podpisów. Zgodnie z prawem, aby zgłosić obywatelski projekt, w ciągu trzech miesięcy trzeba zebrać 100 tys. podpisów.

Poniżej Projekt ustawy obywatelskiej

Projekt ustawy obywatelskiej

Uzasadnienie do projektu ustawy

Wskazówki przy zbieraniu podpisów

Arkusz do zbierania podpisów