ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Poniżej zamieszczamy informację gdzie na stronie można poznać nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej wraz z podaniem wzorów nowego umundurowania polowego Funkcjonariuszy Służby Więziennej.

więcej: https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2018.140.0001391,rozporzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-w-sprawie-umundurowania-i-wyposazenia-polowego-funkcjonariuszy-sluzby-wieziennej.html