Rosną koszty przywilejów emerytalnych i rentowych

Co najmniej 35,5 mld zł, a nie 30 mld zł ? jak jeszcze niedawno szacowano ? kosztują budżet przywileje emerytalno ? rentowe różnych grup zawodowych ? alarmuje Rzeczpospolita.

(?) Osobną częścią państwowego systemu emerytalno ? rentowego jest system zaopatrzeniowy dla tych osób, które nie płacą składek, a otrzymują świadczenia. To służby mundurowe oraz sędziowie i prokuratorzy. Na świadczenia emerytalno ? rentowe w zeszłym roku dla tych grup zawodowych budżet wydał w zeszłym roku prawie 14 mld zł.  Takie dane podał właśnie GUS. Te pieniądze nie są w budżecie liczone jako dotacja dla funduszy celowych, a są częścią budżetu poszczególnych ministerstw: sprawiedliwości, MON oraz MSW. W zeszłym roku trzy ministerstwa (obrony narodowej, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych) wypłaciły 13, 94 mld zł jako świadczenia emerytalno-rentowe. To o 6,5 proc. więcej niż w 2011 roku. Największy udział w tych wydatkach miało MSW ? 7  mld zł, najmniejszy MS ? 1,1 mld zł. Najwięcej kosztowały emerytury.  Wydano  ponad 10,2 mld zł na emerytury dla 271,1 tys. resortowych emerytów. Przeciętna emerytura wyniosła: 3 096,47 zł w MON (wzrost o 3,7 proc. w skali roku), 3 308,35 zł w MS (wzrost o 4,7 proc.) oraz 3 140,91 zł w MSW (wzrost o 4,9 proc.).
Dotacja budżetowa przeznaczona była również na renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne. Oba świadczenia są znacznie wyższe niż wypłacane z takiego samego tytułu w ZUS. (?)

Cały tekst?

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/628648,1070819-Rosna-koszty-przywilejow-emerytalnych-i-rentowych.html