RMS w sprawie sposobów ochrony jednostek SW

Poniżej zamieszczamy ROZPORZˇDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWO¦CI z dnia 17 paĽdziernika 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.