Projekty zmian ustawy Służby Więziennej

W nawiązaniu do komunikatu Zarządu Głównego NSZZ FiPW z dnia 2 lipca 2019 roku poniżej zamieszczamy projekty zmiany Ustawy o Służbie Więziennej, który został wypracowany przez związek zawodowy stronę służbową jak również inny projekt przesłany do Ministerstwa Sprawiedliwości przez Zastępcę Dyrektora Generalnego SW.

  •  projekt wspólnie wypracowany przez stronę służbową i związkową projekt zmian ustawy o Służbie Więziennej

Zmiana ustawy o SW porozumienie 24 IV 2019 DG i ZG do MS

  • pismo Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Artura Dziadosza oraz projekt ustawy o Służbie Więziennej jaki został wysłany do Ministerstwa Sprawiedliwości bez konsultacji z NSZZ FiPW

Pismo – projekt ustawy złozony przez CZSW do MS