Projekty Rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości

Poniżej zamieszczamy projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości.

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby  Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej.

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej na obszarze kraju i przeniesień.

Pierwszy dokument kliknij tutaj w celu pobrania