Projekt ustawy obywatelskiej w Kancelarii Sejmu

Do Kancelarii Sejmu został złożony projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

Projekt przygotował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wyłoniony przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, o którego pracach informowaliśmy na naszej stronie. Do Sejmu projekt trafił jako obywatelski.

Poniżej Projekt ustawy obywatelskiej

Projekt ustawy obywatelskiej

Uzasadnienie do projektu ustawy