Projekt Rozporządzenia MS w sprawie testu sprawności fizycznej oraz uwagi ZG do projektu.

Poniżej zamieszczamy Projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uwagi zgłaszane przez NSZZF i PW do wymienionego projektu.