Ppłk Ryszard Czapracki Komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Rozkazem personalnym z dnia 06 marca 2017 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej ppłk. Ryszarda Czaprackiego- dotychczasowego Zastępcę Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu.

Ppłk Ryszard Czapracki jest absolwentem kierunku pedagogika specjalna Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu . Ukończył studia podyplomowe o specjalizacji administracja na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej Służby Więziennej w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe wzbogacił, miedzy innymi o tytuł certyfikowanego terapeuty uzależnień i współuzależnień w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pracę w więziennictwie rozpoczął 1 lutego 1993 roku w Areszcie ¦ledczym w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie pełnił obowiązki wychowawcy, a kilka lat póĽniej kierownika działu ochrony. W latach 2009 -2012 zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu ¦ledczego w Ostrowie Wielkopolskim, a w latach 2012-2013 ?Dyrektora tego aresztu. 01 września 2013 został skierowany do pełnienia służby na stanowisku Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu.

Ppłk Ryszard Czapracki zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego Komendanta ppłk. Krzysztofa Jędrzejaka, który z dniem 06 marca 2017 roku przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Ľródło: http://www.cossw.pl/news,1788,pplk-ryszard-czapracki-komendantem-centralnego-osrodka-szkolenia-sluzby-wieziennej-w-kaliszu.html