Powstał Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy

Przewodniczący reprezentatywnych organizacji związkowych opuścili obrady Komisji Trójstronnej i zawiesili swój udział w jej pracach. OPZZ i Forum Związków Zawodowych ? powołały też ogólnopolski komitet protestacyjno-strajkowy.

Domagają się ustąpienia z funkcji przewodniczącego Komisji, Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz jego dymisji z funkcji ministra pracy.
Najbliższe spotkanie sztabów protestacyjnych zaplanowano na 4 lipca, a 11 lipca spotkają się prezydia trzech central związkowych i wtedy zapadną decyzje dotyczące planowanych na wrzesień strajków i protestów.

Czytaj więcej…

http://tvp.info/informacje/polska/zwiazkowcy-wyszli-z-obrad-komisji-trojstronnej/11563262