Powołano podkomisję sejmową ds. ustawy o tzw. „l-4”. Jest czas na działanie!!!

Pierwsze optymistyczne sygnały po wysłuchaniu publicznym

30 sierpnia 2013 roku Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych  powołała Podkomisję ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy w sprawie zasiłków chorobowych funkcjonariuszy służb mundurowych (druk sejmowy nr 1497). W jedenastoosobowym składzie znaleĽli się:

 1.    Tomasz Szymański /PO/ – Przewodniczący Podkomisji
 2.        Bublewicz Beata  /PO/
 3.        Piotr  Van der Coghen /PO/
 4.        Paweł Papke   /PO/
 5.        Ewa Żmuda-Trzebiatowska  /PO/
 6.        Jarosław Zieliński /PiS/
 7.        Jerzy Polaczek  /PiS/
 8.        Krystyna Łybacka /SLD/
 9.        Roman Kotliński  /RP/
 10.      Krystyna Ozga  /PSL/
 11.      Edward Siarka  /SP/

Jak nieoficjalnie ustalili przewodniczący ZW NSZZ P z Poznania i Olsztyna prace w Podkomisji rozpoczną się najprawdopodobniej dopiero w paĽdzierniku. Termin ten wynika głownie rozmiaru pracy, jaką trzeba włożyć w przygotowanie posłom kompletnych materiałów z wysłuchania publicznego.

Z oceny  niektórych posłów wynika, że w projekcie wzbudzającym tyle emocji w służbach mundurowych jest miejsce na kompromisowe rozwiązania. Najpoważniejszym z nich może być wprowadzenie pewnego okresu absencji chorobowej, która nie wpływałaby na obniżenie uposażenia.

Ten ważny sygnał związki zawodowe służb mundurowych muszą umiejętnie wykorzystać.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=9C428CBAB241558BC1257BD0003B6121