Posiedzenie Zespołu ds. Mundurowych

W dniach 25-28 września 2017 roku w ODK SW Zwartowo odbyło sie robocze spotkanie zespołu ds. Mundurowych, w którym na zaproszenie Dyrektora Biura Kwatermistrzowskiego uczestniczył wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Jarosław Szyszka.

Posiedzeniem zespołu kierowała płk Katarzyna Gackowska z Centralnego Zarządu SW która przedstawiła zebranym przedstawicielom Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej projekt nowego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy SW.

W trakcie spotkania szczegółowo przeanalizowano projekt oraz omówiono strategię planowanej wymiany umundurowania w jednostkach podstawowych, wszyscy zebrani przychylili sie do propozycji przedstawionej przez kol. Jarosława Szyszkę ? etapowej wymiany umundurowania w kolejnych Okregach co wpłynie na jednolitość umundurowania w Aresztach ¦ledczych i Zakładach Karnych.

Zebrani na spotkaniu mundurowcy zgłosili szereg uwag technicznych dotyczących rozliczania sortów mundurowych oraz ich dystrybucji, przyjęto wiele rozwiązań które wpłyna na jak najszybsze wprowadzenie tak oczekiwanego przez funkcjonariuszy umundurowania.

Uczestnicy podkreślali iż jest to nowoczesna a wręcz rewolucyjna zmiana jakości materiałów i rozwiązań które poprawią wygląd a szczególnie komfort dla pełniących służbę funkcjonariuszy.

Pani płk Katarzyna Gackowska poinformowała iż planowane wejście rozporządzenia nastąpi od dnia 1 stycznia 2018 roku, a procedurę przekazywania sortów planuje się na miesiąc kwiecień.

W ramach dobrej współpracy z pionem mundurowym działu kwatermistrzowskiego zapowiedziano kolejne robocze spotkania .