Posiedzenie Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Poznaniu

W dniu 2 lutego 2018 roku w Klubie Związkowym w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Poznaniu.

Podczas posiedzenia przedstawiciele Zarządów Terenowy omówili obecna sytuację w jednostkach okręgu poznańskiego. Przewodniczący ZO kol. Dariusz Mieczyński wraz z kol. Bolesławem Grońskim przedstawili sprawozdanie z prac i posiedzeń Zarządu Głównego.

Skarbnik Zarządu Okręgowego kol. Łukasz Laszuk przedstawił i omówił sprawozdanie roczne finansów Zarządu Okręgowego za 2017.  W trakcie posiedzenia również wyróżniono Listami Gratulacyjnymi jak również upominkami kolegów Pawła i Krzysztofa Dutkiewiczów związkowców z Aresztu ¦ledczego w Ostrowie Wlkp. za udział w akcji ratującej życie w dniu 20 grudnia 2017r.

W posiedzeniu uczestniczył również Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk. Marceli Sauermann. Potwierdził na forum swoją gotowość do prowadzenia dialogu ze stroną społeczną.  Omówił problemy kadrowe w okręgu poznańskim oraz reorganizację jednostek w trakcie posiedzenia podpisano również Porozumienie o współpracy pomiędzy Panem Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Poznaniu oraz Zarządem Okręgowym NSZZ FiPW w Poznaniu.

Podjęto uchwały dotyczące szeregu spraw dotyczących funkcjonowania jednostek w okręgu poznańskim oraz bieżącej sytuacji w służbie. Przewodniczący ZO kol. Dariusz Mieczyński zobligował przedstawicieli z terenu do przedstawienia sprawozdań i postępów z realizacji postawionych zadań na kolejnym posiedzeniu Zarządu Okręgowego.