Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZF i PW w Katowicach 19 listopada 2013 roku

W dniu 18 listopada 2013 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZF i PW związane z sytuacją w OWS Wisła. W takcie posiedzenia przeczytano i przedstawiono Protokół pokontrolny, jaki został sporządzony przez komisję, która została wysłana do OWS Zimowit w Wiśle przez Zarząd Główny dniach 28 ? 30 paĽdziernika 2013 roku w celu zbadania prawidłowości wydatkowania środków pieniężnych przekazywanych przez ZG na rzecz w/w ośrodka. W trakcie posiedzenia podjęto szereg ważnych decyzji odnośnie dalszego funkcjonowania OWS Zimowit w Wiśle.

 

W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Okręgowy w Katowicach płk Mirosław Gawron, który podziękował za udział w spotkaniu oraz przestawił swój punkt widzenia odnośnie funkcjonowania ośrodka OSW w Wiśle.

 

Podjęto również uchwały wobec kolegów Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach a dokładniej ich funkcjonowania i wyboru do Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach podczas Konferencji delegatów, jakie miało miejsce w okręgu Katowickim w miesiącu kwietniu 2013 roku.

 

Na posiedzenie ZG zaproszeni zostali członkowie Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach, którym przedstawiono ustalenia, jakie zapadły podczas posiedzenia. Przeczytano uchwały, które zgłoszono do realizacji w trybie natychmiastowym oraz przekazano protokół pokontrolny z OWS Zimowit w Wiśle. Przedstawiciele z Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach postanowili, że nie odniosą się do przestawionych dokumentów, ponieważ potrzebują zapoznania się szczegółowego z w/w dokumentami. Po zebraniu ZO NSZZF i PW w Katowicach zaplanowanego na dzień 22.11.2013 roku poinformują Zarząd Główny NSZZF i PW w Warszawie o swoim stanowisku do tych dokumentów.

 

Następnie przewodniczący kolega Czesław Tuła przestawił sprawozdanie ze spotkania z Ministrem Sprawiedliwości Panem Markiem Biernackim, jakie odbyło się w dniu 13 listopada 2013 roku oraz z ustaleń, jakie zapadły na tym spotkaniu.

 

W kolejnym puncie zebrania Przewodniczący przeszedł do wolnych wniosków i dyskusji plenarnej, w której omówiono szereg sytuacji, jakie mają wpływ na atmosferę w jednostkach Służby Więziennej. Postanowiono podjąć działania łącznie z prawnymi mające na celu wyjaśnić omówione sytuacje. aby zapobiec ich w innych jednostkach Służby Więziennej.

 

Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego NSZZF i PW Zarządu Głównego zaplanowano na grudzień 2013 roku.