Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZF i PW 24 ? 27 luty 2014 r.

W dniach 24 ? 27 lutego 2014 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.

W trackie posiedzenia poruszono szereg istotnych spraw i wydarzeń jakiem miały miejsce w ostatnim czasie w jednostkach penitencjarnych w całej Polsce, poszczególni Przewodniczący Zarządów Okręgowych omówili sytuacje oraz problemy, z jakimi borykają się w swoich okręgach. Omówiono na przykładach poszczególnych funkcjonariuszy sprawy, które budzą wiele kontrowersji i noszą znamiona złamania Ustawy o związkach Zawodowych jak również szeregu innych aktów prawnych. Wszystkie te sprawy zostały omówione podczas spotkania z Panem Ministrem Sprawiedliwości jak również zostały mu przekazane dokumenty do tych spraw, aby Pan Minister mógł osobiście się z nimi zapoznać. Informacje, jakich okręgów one dotyczyły zamieściliśmy w poprzednim komunikacie ze spotkania z Ministrem Sprawiedliwości.

W dniu 26 lutego 2014 na posiedzenie Zarządu Głównego zaproszony był Dyrektor Generalny gen. Jacek Włodarski niestety nie mógł w nim uczestniczyć w zastępstwie przybyli:

Z-ca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia ? płk Tomasz Raczyk

Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych ? ppłk Roman Kloc

Biuro Ochrony i Spraw Obronnych ? ppłk Zbigniew Matyba

W trakcie ponad 4 godzinnego spotkania przedstawiciele związków zawodowych zadali mnóstwo pytań odnośnie:

  1. Braku udziału przedstawicieli NSZZF i PW w pracach komisji dotyczącej prac nad standaryzacją stanowisk w działach ochrony.
  2. Braku przekazywania informacji na temat prowadzonych prac nad aktami prawnymi w Służbie Więziennej.
  3. Omówiono również ostatnie medialne wydarzenia, jakie miały miejsce w ZK Rzeszów.
  4. Rozliczenie Czasu Służby Funkcjonariuszy.

Panowie wysłuchali pytań jak również udzielili stosownych odpowiedzi na powyższe tematy i tak odnośnie braku standaryzacji stanowisk przedstawili swoje stanowisko. Przestawiono model tej standaryzacji jak również cząstkowo dane statystyczne, które to według oceny CZSW doprowadziły do prac nad standaryzacją. Sprawę rozliczenia czasu służby oraz sposobu prowadzenia książki rozkładu służby omówił płk Tomasz Raczyk, który oświadczył, iż wszelkie informacje w tej sprawie zostaną przedstawione podczas wideokonferencji, jaka zostanie zorganizowana w miesiącu marcu 2014 roku i będzie poświęcona tym tematom. Na pytania dotyczycącego prac nad ROZPORZˇDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWO¦CI w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej? Z-ca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia odpowiedział, iż nie posiada wiedzy, aby takie prace trwały i były prowadzone. Strona służbowa zadeklarowała chęć współpracy i udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego jak również Prezydium NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.