Posiedzenie Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 8 kwietnia 2014r z inicjatywy Dariusza Grajczyńskiego Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu odbyło się w ?Klubie Związkowym NSZZF i PW ?  posiedzenie Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przy współudziale Przewodniczącego  Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kol. Dariusza Mieczyńskiego.

Gościem spotkania była Pani Poseł Krystyna Łybacka , której przedstawiono główne cele działania zmierzające do stworzenia podstaw prawnych umożliwiających działanie zarówno Państwowej Inspekcji Pracy jak i Społecznego Inspektora Pracy w strukturach służb mundurowych.Kolejnym bardzo ważnym tematem inicjowanym przez NSZZFiPW jest podjęcie przez Federacje Związków Zawodowych Służb Mundurowych działań na forum europejskim w kierunku ochrony praw funkcjonariuszy w kontekście zmian ustawowych ?L-4?i zmian emerytalnych. W posiedzeniu wzięli udział reprezentujący związki zawodowe zrzeszone w FZZSM :

Krzysztof  Hetman NSZZ Pracowników Pożarnictwa

Andrzej Szary NSZZ Policjantów

Rafał Karpiński NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dariusz Mieczyński  Przewodniczący Lubuskiej FZZSM , NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Dariusz Jaskulski NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Marcin Krzywicki NSZZ  Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Dariusz Grajczyński  NSZZ  Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa