Posiedzenie Lubuskiej FZZSM wraz z przedstawicielami SLD

W dniu 6 marca 2015 roku w Areszcie ¦ledczym w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych SM. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Lubuskiej FZZSM Dariusz Mieczyński, Wiceprzewodniczący KKW NSZZF Straży Granicznej mjr SG Tomasz Deszcz, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podinsp. Sławomir Kostiuszko oraz Ewa Moczulska, Artur Hebda, Dariusz Jaskulski, którzy reprezentowali NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Główny temat spotkania to  obecna sytuacja służb mundurowych w naszym kraju.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli SLD Panów prof. Bogusława Liberadzkiego Europosła Parlamentu Europejskiego, Pana Bogusława Wontora Posła na Sejm RP oraz Panią Jolantę Danielak Kandydata na Prezydenta Miasta Zielone Góra z ramienia SLD oraz gospodarza obiektu Pana mjr Dariusza Rączkowskiego Dyrektora Aresztu Zielona Góra.

W trakcie dyskusji uczestników przedstawiciele związków Zawodowych służb mundurowych przedstawili szereg problemów i bolączek, jakie dotykają nasze służby mundurowe począwszy od wprowadzenia niekorzystnej dla wszystkich Ustawy o L 4 braku rewaloryzacji uposażeń funkcjonariuszy i pracowników służb od 2009 roku. Zaproszeni goście z uwaga wysłuchali postulatów poszczególnych służb, po czym zadeklarowali szerokie wsparcie, które ma umożliwić  wzrost uposażeń oraz wprowadzenia nowych rozwiązań, jakie daje nam projekt Ustawy zgłoszony przez inicjatywę obywatelska, który w ostatnim czasie zgłosiła główna centrala Federacji ZZSM.

Panowie Prof. Bogusław Liberadzki oraz Bogusław Wontor zadeklarowali, iż podejmą się działań, które umożliwią wprowadzenie nowych rozwiązań a w konsekwencji wzrostu uposażeń oraz modernizacji na poziomie europejskim wszystkich służb.

Natomiast Pani Jolanta Danielak  senator IV i V kadencji, wicemarszałek Senatu V kadencji, która Współtworzyła Fundacje „Bezpieczne Miasto” i „Nasz Dom”, działająca w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Która zasiadała w radzie miasta Zielona Góra a obecnie kandydat na Prezydenta miasta Zielona Góra szeroko omówiła jak powinna wyglądać współpraca na szczeblu lokalnym, która w konsekwencji przyniosłaby korzyść samorządowcom jak również poszczególnym służbom mundurowym, co przyczyniłoby się niewątpliwie do poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Zielonej Góry, do czego będzie się starała przyczynić, jako Prezydent i samorządowiec Zielonej Góry.

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy zwiedzili Areszt ¦ledczy w Zielonej Górze gdzie zapoznali się z przeznaczeniem oraz funkcjonowaniem tej jednostki penitencjarnej.

Więcej zdjęć w galerii……