POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Poseł Krystyna Łybacka podpisuje porozumienie o współpracy z ZT NSZZFiPW w Poznaniu     W dniu 14 listopada 2011r na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art 39 ust. 5 Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa , Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Poznaniu zawarł  "POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY " z Biurem Poselskim Sojuszu Lewicy Demokratycznej Pani Posłanki Krystyny Łybackiej . Porozumienie obowiązuje w okresie trwania VII Kadencji Sejmu RP.
     W zakres tematycznej współpracy wchodzą zagadnienia związane z funkcjonowaniem Służby Więziennej . Porozumienie realizowane będzie poprzez wymianę informacji w tematach dotyczących więziennictwa , w szczególności opiniowania i wspólnego opracowywania projektów zmian w systemie penitencjarnym oraz wspólnego inicjowania działań mających na celu poprawę warunków służby funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa.