Porozumienie dotyczące regulacji z zakresu orzecznictwa lekarskiego

Poniżej zamieszczamy porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Spraw Wewnętrznych w związku z wejściem w życie nowych regulacji z zakresu orzecznictwa lekarskiego.