Poparcie ZO NSZZF i PW w Opolu dla działań Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Lubuskiej i Wielkopolskiej FZZSM

Poniżej zamieszczamy poparcie Zarządu Okręgowego  NSZZF i PW w Opolu dla działań Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Lubuskiej i Wielkopolskiej Federacji ZZSM