Podsumowanie 4 letniego okresu członków Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu we władzach Krajowych NSZZF i PW

W nawiązaniu do pisma jakie wpłyneło do biura Zarządu Okręgowego NSZZF i PW odnośnie inicjatyw jakie podejmowali członkowie Zarządu Okręgowego wchodzący w skład  Zarządu Głównego informujemy, że na przestrzeni ostatniej kadencji uczestniczyli w następujących inicjatywach


-dialog społeczny w mundurze ? projekt ogólnopolski sfinansowany z funduszy europejskich, przeszkolono 500 osób i pozyskano na ten cel 2mnl zł.


-rozwiązanie problemu stosowania art. 14 ustawy o SW ?Czas służby funkcjonariuszy SW? ? przygotowano w tej sprawie szereg pism wraz z opinią prawną, która przyczyniła się do ponownego przeliczenia nadgodzin funkcjonariuszom SW w całej Polsce

Link do opinii czas służby: https://poznan.nszzfipw.pl/opinia-prawna-czas-sluzby-funkcjonariusza-sw


-rozwiązanie problemu z zagadnienia przepisów dotyczących odpytywania funkcjonariuszy z przepisów na odprawach i inspekcjach, opinia prawna BAS

Link do opinii BAS:https://poznan.nszzfipw.pl/opinia-bas-dotyczaca-interpretacji-%c2%a727-ust-pkt-4-oraz-%c2%a7-73-ust-3-pkt-2-rozporzadzenia-ministra-sprawiedliwosci-z-dnia-31-pazdziernika-2003-r


-uczestniczenie członków zarządu w zespole interwencyjnym oraz ochronno ? penitencjarnym


-uczestniczenie członków zarządu w organizacji XXV lecie NSZZF i PW w Opolu


-uporządkowanie dokumentacji w biurze ZG wraz z dokumentacją skarbnika, wprowadzenie nowych rozwiązań


-utworzenie archiwum ZG w Warszawie


-udział aktywny w posiedzeniach wojewódzkich federacji związków zawodowych służb mundurowych


– czynny udział w zjeĽdzie sprawozdawczym w połowie kadencji w celu usprawnienia działania Zarządu Głównego


– czynny udział przedstawicieli ZG. W działaniach Zarządu Głównego zmierzających do stabilizacji problemów związkowców w okręgu Białostockim


– udział wiceprzewodniczącego D. Grajczyńskiego i reprezentowanie polityki związku na odprawach Dyrektorów


– reprezentowanie Zarządu Głównego w promocjach podoficerskich, chorążackich i oficerskich


– organizowanie oraz czynny udział w protestach briefingach


– czynny udział i organizacja spotkań z politykami


– wsparcie działań Zarząd Głównego w czasie szkoleń w ramach dialogu społecznego w mundurze  na terenie kraju


– promocja NSZZ FiPW w kraju i zagranica oraz w kręgach innych organizacji związkowych służb mundurowych.


– dyspozycyjność do zadań, działań na rzecz Zarządu Głównego NSZZ FiPW


To tylko część działań na przestrzeni ostatnich 4 lat jakie reprezentanci Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu podejmowali w Zarządzie Głównym oraz Federacjach Wielkopolskiej i Lubuskiej Służb Mundurowych.