Podkomisja o świadczeniach odszkodowawczych dot. służby

Zakończyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk nr 1499)  (ASW) sala 23/bud. G

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk nr 1499).

Transmisja posiedzenia do odsłuchania:  http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=003DFB4957691CE8C1257C2200413ADC

druk 1499 – http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult