Z dniem 10 marca 2014 roku Minister Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej powołał płk. Jarosława Kardasia na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Płk Jarosław Kardaś (54 lata) ? magister prawa, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.Służbę w więziennictwie rozpoczął w Areszcie ¦ledczym w Gdańsku od dnia 1 lipca 1987 roku jako młodszy wychowawca. Kolejno w areszcie zajmował stanowiska: młodszego inspektora i kierownika działu kadr. Następnie przeniesiony na stanowisko specjalisty działu kadr w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Gdańsku. Od 1 marca 1997 roku zostaje Dyrektorem Aresztu ¦ledczego w Gdańsku, a od 6 marca 2006 roku obejmuje stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku.

¬ródło: CZSW