Pismo Zarządu Głównego kierowane do Dyrektora Generalnego SW odnośnie sytuacji w ZK Krzywaniec.

W dniu dzisiejszym do biura Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Poznaniu wpłyneło pismo z Zarządu Głównego, kierowane do Pana gen.Jacka Włodarskiego Dyrektora Służby Więziennej,  odnośnie wizyty Zespołu Związkowego w A¦ Zielona Góra i ZK Krzywaniec. Poniżej Zamieszczamy treść tego pisma.

Zgodnie z przyjętą  procedurą w załączeniu przesyłam pismo Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu.
To kolejny bardzo niepokojący sygnał w sprawie funkcjonowania Zakładu Karnego w Krzywańcu, obok którego nie można przejść obojętnie. Szeroki wachlarz przedstawionych zagadnień, którymi zespół związkowy zajmował się w trakcie wizyty interwencyjnej w Krzywańcu, a zwłaszcza wnioski po tej wizycie, zmuszają mnie do wnioskowania o szeroką i dogłębną kontrolę tej jednostki penitencjarnej. Ze swojej strony proponuję, aby do ewentualnego zespołu kontrolnego CZSW włączyć wyznaczonego przez Zatrząd Okręgowy w Poznaniu przedstawiciela NSZZFiPW.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW
Wiesław Żurawski