Pismo do Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
Zarząd Terenowy w Poznaniu
Pismo skierowane do Przewodniczącego NSZZ Policjantów Wlkp. Andrzeja Szary i Federacji Związków Zawodowych Słuzb Mundurowych , dotyczace audycji  EKG  w radiu TOK FM redaktora Tadeusza Mosz .

Szanowny Panie Redaktorze

Doceniając opiniotwórczy charakter Pańskiego programu , chcielibyśmy przekazać Panu kilka uwag związanych z opiniami wyrażanymi przez Pana i Pańskich Gości w trakcie audycji „EKG” , a dotyczącymi tzw. „przywilejów” służb mundurowych ,głównie zasad nabywania uprawnień emerytalnych .
Liczymy na to , że przesłane uwagi pozwolą podnieść merytoryczny poziom głoszonych opinii , gdyż ilość zawartych w nich błędnych tez i wniosków skłania nas do refleksji nad mocno oraniczonej w tym temacie wiedzy wypowiadających się osób. Jest to o tyle ważne , że ich sądy kształtują poglądy opinii publicznej.
Błędem w dyskusji nad zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych było pominięcie zróżnicowania stanowisk liniowych i administracyjnych . Niedawno problem ten poruszyli w jednym z programów Pańscy Goście zauważając , że nawet piętnaście lat służby w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia oraz ciągłym stresie jest okresem nadmiernie eksploatującym ludzki organizm . Niestety wcześniej przez cały czas kampanii medialnej prowadzonej równolegle do rozmów Rządu ze stroną Związkową media , nie zwracały uwagi na różnicę w warunkach pełnienia służby w bezpośrednim kontakcie z zagrożeniem życia i zdrowia chociażby na tle służb mundurowych krajów członków Unii Europejskiej. Powtarzano z uporem tezę o zdrowych trzydiestopięciolatkach przechodzących na wysokie emerytury . Teza ta podparta była kuriozalnym casusem „agenta Tomka” , stanowiącym pod każdym względem patologię a nie normę rzeczywistego obrazu funkcjonariusza państwowego.
Liberalna doktryna społeczno – gospodarcza w swych założeniach bierze w obronę przedsiębiorców , czy rzeszę podatników . Ukazywanie funkcjonariuszy państwowych czyli tzw. budżetowców mundurowych wyłącznie jako nieefektywnego balastu , elementu wręcz próżniaczo żyjącego na koszt społeczeństwa jest ze strony mediów nadużyciem i delikatnie mówiąc nieuprzejmością . Niestety treści prezentowane w trakcie emisji programu „EKG” wielokrotnie naruszały zasady rzetelnego dziennikarstwa (głównie obiektywizmu w informowaniu słuchaczy ). Personalne powiązania z Gazetą Wyborczą stacji nadawczej TOK FM , stało się narzędziem kampanii dezinformacyjnej mającej na celu wyrobienie u odbiorców negatywnego nastawienia do funkcjonariuszy i żołnierzy. W praktyce zastosowano sprawdzoną w przeszłości metodę zdemaskowania wroga klasowego ( przyczym zdrowej klasie przedsiębiorców przedstawiono szkodliwą formację funkcjonariuszy ) . Tego typu posługujące się metodami manipulacji publikacje tworzyły negatywny klimat społecznej dyskusji o uprawnieniach funkcjonariuszy.
Czytając materiały publikowane w Gazecie Wyborczej i słuchając opinie wyrażane w audycjach EKG w ciągu kilku minionych miesięcy , zastanawiającym jest ile z przytoczonych tam opinii okazało się melanżem domysłów i manipulacji informacyjnej .
Państwu potrzebna jest rzetelność obywateli , zarówno w sferze ochrony i bezpieczeństwa , edukacji młodzieży , sprawowania władzy ale również i dziennikarstwa ( w wielu innych dziedzinach również )
Ze Związkowym Pozdrowieniem NSZZ Fi PW w Poznaniu