Pismo do Dyrektora Generalnego Wykup ulgi

Wzór pisma do Dyrektora Generalnego dla zainteresowanych niewykupowaniem ulgi na środki transportu zbiorowego.

…………………………………….. …………………………

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

Pan

Dyrektor Generalny

Służby Więziennej

w Warszawie

 

Zwracam się z prośbą o niewykupowanie dla niżej podpisanego funkcjonariusza ulgi na przejazd koleją lub innymi środkami publicznego transportu zbiorowego na rok 2011 z uwagi na fakt, iż nie korzystałem i nie zamierzam korzystać obecnie i w przyszłości z dojazdu do pracy środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dojazd w/w środkami nie spełnia kryteriów punktualności i mobilności wobec tego dojazd do pracy zajmuje zbyt dużo czasu i powoduje szereg utrudnień, z mojej obserwacji wynika, że często transport zbiorowy nie jest dostosowany do godzin rozpoczynania i kończenia służby. Poza tym mieszkam w miejscowości gdzie nie ma połączenia kolejowego. Z wykupioną ulgą łączyłoby się potrącenie z moich uposażeń podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli dalsze uszczuplanie i tak już niezbyt zasobnego uposażenia.

Wykupiona ulga w sytuacji gdy nie można ustalić, którzy funkcjonariusze i w jakim zakresie korzystali z tego świadczenia nie powinna powodować powstania obowiązku podatku po stronie funkcjonariusza. W przypadku świadczeń w naturze-muszą być one faktycznie otrzymane, a nie postawione do dyspozycji. Opodatkowaniu powinien podlegać więc tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania (wartość otrzymanego świadczenia, a nie możliwość skorzystania ze świadczenia przez konkretnego funkcjonariusza)-co jest uzasadnione w świetle prawidłowej wykładni art.12ust.1 i 3 w zw.z art.11 ust.1-2 a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego uważam, że potrącenie podatku dochodowego było bezzasadne. Aby w przyszłości unikać podobnych nieporozumień proszę jak na wstępie.